Co to jest KNF i czym się zajmuje?

Wziąłeś pożyczkę, ale odczuwasz, że pożyczkodawca działa niezgodnie z prawem? Zgłoś skargę do KNF. Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje opiekę zarówno nad sektorem finansowym, jak i ubezpieczeniowym czy emerytalnym. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim konsumentom, którzy korzystają z asortymentu rynku.

Co to jest KNF i jakie pełni funkcje?

KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, to jeden z najważniejszych organów państwa. Sprawuje on kontrolę nad rynkiem finansowym, czyli dogląda zarówno sektor bankowy, ubezpieczeniowy czy emerytalny. Odpowiada także za rynek kapitałowy oraz przedsiębiorstwa posługujące się pieniądzem elektronicznym.

W skład KNF wchodzi 7 osób. Jest to przewodniczący komisji, dwaj jego zastępcy oraz pięcioro członków. Przewodniczącego Komisji powołuje prezes Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję. Zastępców przewodniczącego powołuje i odwołuje prezes Rady Ministrów na wniosek przewodniczącego.

Zadania i cele KNF

Celem KNF jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania omawianego sektora. Co więcej, specjalnie powołana komisja ma za zadanie zapewnić przejrzystość rynku finansowego, a także jego stabilność. Do najważniejszych zadań KNF należy ochrona interesów konsumentów oraz zapobieganie sytuacjom, kiedy instytucje finansowe czy ubezpieczeniowe nie wywiązują się ze swoich obowiązków. Działanie KNF jest bardzo istotne np. dla rynku pożyczkowego. Jest on bardzo bogaty i raz po raz zyskuje swoich zwolenników udzielając np. chwilówek bez zaświadczeń, jednak automatycznie sprawia to, że pojawia się w nim coraz więcej oszustów. Stąd właśnie obowiązek posiadania przez każdą instytucję pożyczkową zgody KNF na działanie.

Komisja Nadzoru Finansowego nie tylko sprawuje kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem czy rozwojem rynku finansowego, a także zapewnieniem mu konkurencyjnej pozycji. Ważne jest też to, że szerzy wśród klientów różnych sektorów wiedzę dotyczącą finansów oraz funkcjonowania samego rynku. Daje także szansę pojednawczego rozwiązywania sporów między jego uczestnikami.

Lista ostrzeżeń publicznych KNF – co jest jest?

KNF w związku ze swoimi działaniami prowadzi czarną listę. Mogą się na niej znaleźć podmioty, wobec których Urząd KNF przekazał do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu działania niezgodnie z prawem. Wpis na listę przestępstw jest bezterminowy. Nawet jeśli oskarżony podmiot wycofa się ze swoich działań, pozostaje na liście. Co ważne, na listę ostrzeżeń publicznych KNF trafiają podmioty, których niezgodne z prawem są zarówno działania główne, jak i poboczne.

Na liście ostrzeżeń publicznych KNF znajdują się informacje, jakiego podmiotu dotyczy oskarżenie, jego numer identyfikujący, którym może być KRS, NIP czy REGON, a także prokuratura właściwa dla podmiotu. Ponadto na liście znajdują się wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego oraz dodatkowe informacje w sprawie.

Warto zaznaczyć, że lista ostrzeżeń publicznych KNF jest ogólnodostępna. W związku z tym każdy kto planuje sięgnąć np. po pożyczkę, powinien nie tylko przeanalizować domowy budżet, ale także tę listę. Dodatkowo powinien zapoznać się z narzędziami online, które pomagają w wybraniu odpowiedniego pożyczkodawcy. Klienci firm pożyczkowych najczęściej korzystają z porównywarek internetowych. Zestawiają one w jednym miejscu najważniejsze parametry ofert wybranych firm. Dzięki temu mamy pewność, że firmy znajdujące się w spisie są rzetelne, dodatkowo ich asortyment jest doceniany przez innych.

Kto znajduje się na liście ostrzeżeń publicznych?

Na liście osób podejrzanych o działania niezgodne z prawem znajdują się m.in.:

  • Alkor Trade
  • Amber Gold
  • Carwash Investment
  • Dagmara Dziubyna G & Dinvest
  • Universum Business Consulting
  • SouthBanco
  • Four Gates
  • Total Investments
  • Zenith Fund SA

Kiedy konsument rynku pożyczkowego może liczyć na pomoc KNF?

Zadaniem KNF jest sprawowanie ogólnego nadzoru nad rynkiem finansowym. Warto pamiętać, że jego klienci mogą liczyć na pomoc ze strony instytucji. Jest to możliwe w sytuacji, gdy jakiś podmiot finansowy nas oszuka i mamy na to dowody, a także w momencie, kiedy mamy wobec niego jedynie podejrzenia.

Warto pamiętać, że samo złożenie skargi do KNF nie spowoduje automatycznie, że staniemy się stroną sporu. Pojedyncze niesnaski powstałe między klientem, a firmą pożyczkową czy bankiem powinny być rozstrzygnięte w tejże relacji. KNF zainteresuje się sprawą dopiero wtedy, kiedy skarg na daną firmę dostanie więcej. Po otrzymaniu takich skarg KNF zwraca się do instytucji, na którą doniesiono i prosi o wyjaśnienie w sprawie. Jeżeli komisja stwierdzi, że skarga jest uzasadniona, nakaże usunąć wszelkie nieprawidłowości i nałoży na podmiot karę.