Kwota wolna od zajęcia komorniczego – ile wynosi?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego jest zależna od wysokości minimalnej pensji w danym roku kalendarzowym. W 2019 roku najniższa krajowa wynosi 1633, 78 zł. Oznacza to, iż komornik ma obowiązek pozostawienia kwoty wolnej od zajęcia w wysokości minimalnego wynagrodzenia. Inaczej wygląda to w przypadku dłużników alimentacyjnych oraz zadłużonych pracujących w oparciu o umowę zlecenie.

Czym jest zajęcie komornicze?

Zajęcie komornicze to definicja określająca działanie funkcjonariusza publicznego, którym jest komornik. Ma ono na celu wyegzekwowanie długu. Osoba posiadająca nieuregulowane zobowiązania finansowe, pod postacią pożyczki chwilówki, nie powinna unikać kontaktu z komornikiem. Może to przyczynić się do pogorszenia jej sytuacji finansowej i wpadnięcia w tzw. spiralę zadłużenia. Komornik ma bowiem prawo do dokonania zajęcia komorniczego na podstawie tytułu egzekucyjnego. Zajęcie komornicze regulują przepisy prawne zawarte w Kodeksie postępowania cywilnego. Procedura zajęcia rozpoczyna się od momentu doręczenia wezwania dłużnikowi. Zawiera ono opis wierzytelności, która zostanie zajęta.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2019

Dla osób, które są zainteresowane dokładnymi wysokościami kwoty wolnej od zajęcia w 2019 roku, stworzyliśmy tabelę przedstawiającą maksymalne stawki, które komornik może zająć przy danym wynagrodzeniu miesięcznym.

Dochód brutto Dochód netto Kwota zajęta Kwota wolna od zajęcia
2250 zł 1633,78 zł 0 zł 1633, 78 zł
2300 zł 1669, 05 zł 35,27 zł 1633,78 zł
2400 zł 1738,57 zł 104,79 zł 1633,78 zł
2500 zł 1808,10 zł 174,32 zł 1633,78 zł
2600 zł 1877, 62 zł 243,84 zł 1633,78 zł
2700 zł 1947,15 zł 313,37 zł 1633,78 zł
2800 zł 2017,67 zł 383,89 zł 1633,78 zł
2900 zł 2087,19 zł 453,41 zł 1633,78 zł
3000 zł 2156,72 zł 522,94 zł 1633, 78 zł

Jak wynika z powyższej tabeli, komornik nie może zająć nawet drobnej kwoty wynagrodzenia, jeżeli jest ono równe miesięcznej pensji minimalnej. Przy każdej kolejnej kwocie brutto, ok. 1633 zł miesięcznie stanowi kwotę wolną od zajęcia komorniczego.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego, czyli ile musi zostawić komornik?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego w każdym roku kalendarzowym jest inna. Zależy od miesięcznego minimalnego wynagrodzenia. W 2019 roku wynosi ono 2250 zł brutto, czyli ok. 1633 zł netto. Kwota wolna od zajęcia komorniczego w przypadku wyższych pensji brutto, również jest związana z górnym limitem zajęcia. Funkcjonariusz publiczny ma prawo do zajęcia:

 • 60 proc. wynagrodzenia w przypadku długów alimentacyjnych,
 • 50 proc. pensji w przypadku pozostałego zadłużenia.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego jest zależna od tego, czy dłużnik otrzymuje wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę czy umowy zlecenia. W przypadku długów w postaci alimentów, zajęcie komornicze oraz kwota wolna od zajęcia, wygląda w nieco odmienny sposób. Dłużnicy alimentacyjni są traktowani w znacznie bardziej surowy sposób niż inne osoby zalegające z płatnościami. Każdemu dłużnikowi alimentacyjnemu komornik może zająć maksymalnie 60 proc. wysokości wynagrodzenia. Oznacza to, iż kwota wolna od zajęcia nie musi być równa pensji minimalnej. W tym przypadku kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi 40 proc. miesięcznego dochodu dłużnika.

Ile komornik może zabrać z wynagrodzenia z umowy o pracę?

Kwota, którą funkcjonariusz publiczny może zabrać z pensji otrzymywanej w oparciu o umowę o pracę, zależy od minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Osoba, która wykonuje swoje obowiązki zawodowe w oparciu o umowę o pracę, powinna wiedzieć, iż komornik ma prawo zająć:

 • 60 proc. wynagrodzenia, jeżeli długi wynikają z niepłaconych alimentów,
 • 50 proc. wynagrodzenia, jeśli zadłużenie wiąże się z innymi niespłaconymi zobowiązaniami.

Oznacza to, iż komornik ma obowiązek pozostawić kwotę wolną od zajęcia równą 40 proc. wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla osób, które posiadają długi związane z niespłaconymi alimentami. Kwota wolna od zajęcia komorniczego dla osób, które posiadają długi z innych zobowiązań finansowych, wynosi 100 proc. wartości minimalnego wynagrodzenia. Osoba, która posiada długi niezwiązane z nieuregulowaniem alimentów, a jej miesięczny dochód jest równy najniższej krajowej, powinna mieć na uwadze fakt, iż komornik nie może zabrać jej nawet 1 grosza.

Ile komornik może zabrać z pensji w niepełnym wymiarze godzin pracy?

Osoba pracująca w oparciu o umowę o pracę, jest chroniona przed zajęciem komorniczym. Co to oznacza w praktyce? Komornik ma wówczas obowiązek pozostawienia kwoty wolnej od zajęcia. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, kiedy to dana osoba pracuje w niepełnym wymiarze godzin pracy. Aby obliczyć, ile komornik może zająć dłużnikowi, który jest zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin, należy pomnożyć kwotę pensji minimalnej, czyli ok. 1633 zł przez czas pracy. Kwota wolna od zajęcia w zależności od czasu pracy, wynosi:

 • 1224,75 zł – ¾ etatu,
 • 816,50 zł – ½ etatu,
 • 408,25 zł ¼ etatu.

Jeżeli osoba pracująca w niepełnym wymiarze godzin pracy, posiada długi alimentacyjne, komornik ma prawo do zajęcia max. 60 proc. miesięcznego dochodu.

Ile wypłaty może zająć komornik z umowy zlecenia?

Osoby, które pracują w oparciu o umowę zlecenie bądź umowę o dzieło, znajdują się w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o zajęcia komornicze. Co to oznacza? Funkcjonariusz publiczny ma prawo do zajęcia całkowitej kwoty otrzymywanego wynagrodzenia. Komornik posiada bowiem szeroki zakres możliwości określonych przez przepisy prawne. Inaczej jest w przypadku windykatora. Kontaktuje się on z dłużnikiem w celu polubownego rozwiązania problemu. Umowy cywilnoprawne nie stanowią żadnej ochrony przed zajęciem komorniczym. Komornik ma prawo do zajęcia całej kwoty wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę. Dłużnik, który pracuje w oparciu o umowę zlecenie czy umowę o dzieło, teoretycznie może uniknąć zajęcia komorniczego równego 100 proc. wartości otrzymywanej pensji. Aby było to możliwe, muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

 • wynagrodzenie z tytuły umowy zlecenia musi być jedynym dochodem, który posiada dłużnik,
 • zarobki otrzymywane z tytułu umowy muszą być otrzymywane regularnie,
 • otrzymywane wynagrodzenie musi mieć stały charakter,
 • osoba zadłużona od dłuższego czasu powinna być zatrudniona u tego samego pracodawcy.

Należy wziąć pod uwagę fakt, iż zgłoszenie się do komornika po spełnieniu wyżej wymienionych przesłanek, jest jednoznaczne z koniecznością ich potwierdzenia. Funkcjonariusz publiczny może potraktować w takim przypadku umowę zlecenie jak umowę o pracę, jeżeli dłużnik posiada wyciągi z konta, kserokopie umowy oraz rachunków. Osoba zadłużona powinna mieć jednak na uwadze fakt, iż komornik nie ma obowiązku pozytywnego rozpatrzenia wniosku.