Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to dochodzenie roszczeń wszystkich wierzycieli dłużnika, który przyznając się do bankructwa liczy na regulację zadłużenia za pomocą licytacji jego majątku. Upadłość konsumencka może być wynikiem niepłaconych kredytów, pożyczek ratalnych czy pożyczek chwilówek online.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się w pewnymi kosztami. Będziemy musieli zapłacić 30 zł za postępowanie likwidacyjne, następnie uregulować opłatę wynikającą z realizacji planu spłaty kredytu czy pożyczki. Plan spłaty zadłużenia stworzy sąd, a my jesteśmy zobowiązani się do niego dostosować.

Ogłaszając upadłość konsumencką będziemy musieli także zapłacić za obsługę prawną, czyli przygotowanie wniosku czy reprezentację naszej osoby w sądzie.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej musi zostać poprzedzony podjęciem przemyślanej decyzji. Jeśli mamy pewność, że nie będziemy w stanie sprostać zadłużeniu z powodu wpadnięcia w spiralę zadłużenia, powinniśmy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dokument należy złożyć w sądzie upadłościowym właściwym dla naszego miejsca zamieszkania.

Wniosek o ogłoszenie upadłości musi zawierać dokładną informację o tym, ile i komu jesteśmy dłużni. Ma on także opisywać naszą obecną sytuację finansową oraz tłumaczyć, dlaczego to nie z naszej winy powstało zadłużenie.

Pamiętajmy, że sąd na rozpatrzenie naszego wniosku może poświęcić nawet kilka miesięcy. Warto więc tworząc go podać jak najwięcej szczegółów sprawy oraz zamieścić obszerną, ale konkretną argumentację. Udowodnienie, że zaniedbanie płatności nastąpiło nie z naszej winy, jest kluczowe. Jeśli więc straciliśmy pracę lub ulegliśmy wypadkowi nie mogąc tym samym pracować, powinniśmy to zaznaczyć.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – kiedy może zostać oddalony?

Decydując się na ogłoszenie bankructwa musimy zdawać sobie sprawę, że nasz wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może zostać odrzucony. Może to nastąpić gdy:

  • doprowadziliśmy do niewypłacalności przez swoje zaniedbanie, np. bagatelizując monity;
  • w stosunku do naszej osoby zostało już przeprowadzone postępowanie upadłościowe, ale zostało ono umorzone z innych przyczyn, niż na wniosek konsumenta:
  • mieliśmy obowiązek ogłoszenia upadłości jako przedsiębiorcy, a tego nie dokonaliśmy;
  • we wniosku o pożyczkę podaliśmy nieprawdziwe dane;
  • mając ustalony plan spłaty nie wykonywaliśmy go, nie składaliśmy sprawozdań lub ukrywaliśmy źródła naszego dochodu;
  • nasza czynność prawna została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Zmiany dotyczące ogłoszenia upadłości konsumenckiej

2018 rok przynosi zmiany dotyczące warunków ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Dotychczas ogłosić upadłość mogły tylko te osoby, które wpadły w długi nie ze swojej winy. W myśl nowych przepisów ogłosić bankructwo może każdy, kto nierozsądnie dysponował swoim majątkiem i nieustannie brał pożyczki czy kredyty. Warunkiem ogłoszenia w takiej sytuacji upadłości jest wykazanie wypłacalności oraz, że ogłoszenie bankructwa wiąże się z względami słuszności.

Osoby, które popadły w zadłużenie wskutek choroby czy ogólniej niezdolności do pracy mają możliwość realizacji planu spłaty zadłużenia w terminie 36 miesięcy. Dla osób, które wskutek bezmyślności znalazły się w nieciekawej sytuacji zostanie od wydłużony. Ma trwać od 4 do 8 lat.

Upadłość konsumencka – skutki

Każda osoba decydująca się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi być świadoma jej skutków. Pozytywne rozpatrzenie przez sąd naszego wniosku prowadzi do zajęcia naszego majątku, a następnie jego licytacji w celu spłacenia z pozyskanych pieniędzy zadłużenia. Licytowane są te rzeczy, które posiadają wartość rynkową.

Należy pamiętać, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej dotyczy majątku całego małżeństwa. Oznacza to, że jeśli np. mąż zaniedba płatności i zdecyduje się na ogłoszenie bankructwa, zdolność kredytowa całej rodziny ulega pogorszeniu. Bankrut może mieć w przyszłości trudności z odbudowaniem historii kredytowej. Warto w takiej sytuacji poznać sposoby na oszczędzanie przy chwilówce, które sprawdzą się także w momencie posiadania większego zadłużenia. Ważne będą małe kroki w odkładaniu pieniędzy, ale stawiane regularnie.

Wybierz kwotę pożyczki

1000 ZŁ

Na ile chcesz pożyczyć?

1 M-C

Porady pożyczkowe

Kwota wolna od zajęcia komorniczego – ile wynosi?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego – ile wynosi?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego to środki, których komornik nie ma prawa zabrać. W 2019 roku kwota ta wynosi 1633,78 zł i jest równa wysokości pensji minimalnej. Kwota wolna od zajęcia zależy od tego, czy dłużnik pracuje w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie czy też jest dłużnikiem alimentacyjnym.