Co to jest monit?

Co to jest monit? To przedsądowe wezwanie do zapłaty. Jego celem jest skłonienie nas do uregulowania zadłużenia. Monit może być telefoniczny, e-mailowy lub w formie listu poleconego. Bez względu na to, jaką drogą go otrzymamy, nie powinniśmy go bagatelizować. Ignorancja grozi wszczęciem postępowania komorniczego. 

Monit – co to jest? 

Monit to przedsądowe wezwanie do zapłaty, które może otrzymać każda osoba zalegająca z płatnością za pożyczkę chwilówkę. Celem otrzymania takiego dokumentu jest ponaglenie jego adresata do spłaty zadłużenia. Monit stanowi przypomnienie o niekorzystnej dla pożyczkobiorcy sytuacji, która może przerodzić się w poważne problemy finansowe.

Otrzymanie monitu świadczy o tym, że nasza zdolność kredytowa może niedługo osłabnąć. Wszystko przez to, że jeśli nie uregulujemy na czas zaległej pożyczki czy kredytu, zostaniemy wpisani w rejestr dłużników. Warto jest więc zareagować na wiadomość otrzymaną od firmy pożyczkowej, aby w przyszłości móc ponownie korzystać z bogatego asortymentu pożyczkodawców i nie spotkać się z odrzuceniem wniosku o pożyczkę.

Rodzaje monitów – list polecony, monit telefoniczny, e-mail

Monit nie przybiera wyłącznie jednej formy. Instytucje pożyczkowe ponaglają swoich klientów do spłaty na kilka sposobów. Jednym z nich jest wysłanie monitu za pomocą listu poleconego. Skąd między innymi obowiązek podania stałego adresu zamieszkania na terenie Polski podczas wnioskowania o pożyczkę. List taki musi zostać odebrany przez dłużnika, dlatego nie jest zwykłą korespondencją nierejestrowaną.

Drugim rodzajem upomnienia jest monit telefoniczny. Może to być zarówno rozmowa z pracownikiem firmy pożyczkowej, ale także odebranie wiadomości SMS. Będzie się w niej znajdowała informacja o tym, że zalegamy z płatnością w określonej firmie. Nie warto bagatelizować takich wiadomości.. System ma zarejestrowany odbiór sms, trudno więc będzie nam uniknać odpowiedzialności.

Istnieje także monit w formie wiadomości e-mail. W tym przypadku informacja z ponagleniem do zapłaty trafi na naszą skrzynkę pocztową. Każdy z rodzajów monitu informuje o wysokości naszego zadłużenia oraz konsekwencji dalszych opóźnień. Wiadomość taka powinna również zawierać numer naszej umowy pożyczki, a także numer rachunku bankowego, na który powinniśmy dokonać zapłaty.

Kiedy możemy otrzymać monit?

Warto jest wiedzieć, jaka sytuacja może doprowadzić nas do otrzymania monitu. Przedsądowe wezwanie do zapłaty możemy otrzymać wtedy, gdy zalegamy z płatnościami nawet jedynie 7 dni. Oczywiście możemy otrzymać je znacznie później i będzie ono dotyczyło całego okresu, jaki zalegamy z płatnością.

Pamiętajmy, że ponaglenie nas do zapłaty nie kończy się zwykle na jednym monicie, chyba że zapłacimy zaległości. Po jednym monicie zostanie do nas wysłany kolejny. W związku z tym, że istnieje kilka rodzajów wezwań do zapłaty, pożyczkodawcy mogą się z nami kontaktować na kilka sposobów. Wszystko po to, aby podjąć próbę współpracy, która ma doprowadzić do spłaty pożyczki czy kredytu. Zwykle dzieje się jednak tak, że ignorujemy próbę kontaktu z nami, jednocześnie trafiamy do rejestru dłużników jako osoby niewypłacalne. Nasza historia kredytowa będzie przedstawiała się negatywnie.

Kiedy windykator, a kiedy egzekucja komornicza?

Jeśli zignorujemy przedsądowe wezwanie do zapłaty, naszą sprawą zajmie się sąd. Celem postępowania sądowego także jest skłonienie nas do zapłaty powstałego i powiększającego się długu. Warto pamiętać, że przez naszą nieumyślność może zostać wobec nas wszczęte postępowanie windykacyjne. Windykator, czyli osoba zajmująca się egzekwowaniem niespłaconych należności w imieniu wierzyciela i z jego upoważnienia, może odwiedzić nas w miejscu zamieszkania. Nie może jednak pozbawić nas majątku. Jej zadaniem jest przekonanie nas do podjęcia współpracy z pożyczkodawcą.

Jeśli nie zechcemy skontaktować się z naszym wierzycielem w celu ustalenia nowych warunków spłaty zadłużenia, może on złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Zadaniem komornika jest odzyskanie należności w postaci gotówki lub poprzez zajęcie tego, co ma wartość równą należnej gotówce. Może to być zarówno samochód, jak i nasza posiadłość. Warto więc już na etapie otrzymania monitu podjąć współpracę z instytucją i nie czekać na przedawnienie długu.