Niespłacone chwilówki? Konsekwencje mogą być dotkliwe

Wzięcie chwilówki to duże zobowiązanie dla pożyczkobiorcy. Problemy jednak najczęściej zaczynają się dopiero przy zwrocie pożyczki. Nie spłacenie zobowiązania równoznaczne jest z licznymi konsekwencjami, które mogą być bardzo dotkliwe. Monity, wpis do bazy dłużników, telefony od natarczywego windykatora to tylko niektóre następstwa nieterminowej płatności. Dowiedz się więcej o sankcjach, jakie mogą grozić dłużnikom.

Odroczenie terminu płatności, czyli przedłuż okres pożyczki

Pożyczkodawcy zdają sobie sprawę z tego, że każdemu mogą przytrafić się nagłe, niespodziewane wydatki. W związku z tym, część firm pożyczkowych umożliwia przedłużenie okresu spłaty pożyczki chwilówki. Dzięki takiemu rozwiązaniu pożyczkobiorca ma pewność, że jego nazwisko nie trafi do bazy dłużników.

Należy jednak pamiętać, że sposób ten wiąże się z dodatkowymi, nierzadko wysokimi kosztami. Pożyczkodawcy za przedłużenie okresu spłaty zobowiązania liczą sobie w granicach od ok. 50 do nawet 300 zł. Termin ten zazwyczaj można wydłużyć o 7, 14 lub 30 dni.

Ważne – należy odpowiednio wcześniej powiadomić pożyczkodawcę o niemożności terminowej spłaty chwilówki

Monit, czyli ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty

Firmy pożyczkowe w celu wyegzekwowania swoich należności od dłużników, wysyłają specjalne wezwania do zapłaty, upomnienia tzw. monity. Wyróżniamy następujące:

  • Monit elektroniczny
  • Monit telefoniczny
  • Monit pisemny

Jeżeli pierwsze wezwanie do zapłaty nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, wysyłane są kolejne. Trzeba jednak mieć na uwadze, że każdy monit jest dodatkowo płatny. Naturalnie to pożyczkobiorca zobowiązany jest do poniesienia kosztów wynikających z wysłanych ponagleń. Kwoty te wahają się w granicach od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych.

Wpis do bazy dłużników

Jedną z konsekwencji nieterminowej spłaty zaciągniętego zobowiązania może być wpis do takich baz, jak Biuro Informacji Gospodarczej (BIG InfoMonitor), Biuro Informacji Kredytowej (BIK) czy Krajowy Rejestr Długów (KRD).

Niespłacona pożyczka wpływa negatywnie na historię kredytową pożyczkobiorcy. Osoba, której dane figurują na tzw. czarnej liście może mieć problemy z zaciągnięciem innych zobowiązań w przyszłości, m.in. z wzięciem kredytu, wynajmem mieszkania czy z wzięciem telefonu w abonamencie.

Jednak, aby pożyczkodawca dokonał wspomnianego wpisu, dłużnik powinien spełnić kilka warunków. Przede wszystkim minimalna kwota zadłużenia musi wynosić minimum 200 zł. Ponadto wpis może być dokonany po nie mniej niż 60 dniach od opóźnienia w spłacie pożyczki.

Co może windykator a jak działa komornik?

Firmy pożyczkowe, w celu wyegzekwowania długu również często korzystają z firm windykacyjnych, które w pewnym stopniu pełnią rolę negocjatora. Mają one za zadanie odebrać należność. Dla pożyczkobiorców jest to ostatnia szansa, w której mogą ustalić dogodne warunki spłaty zadłużenia, np. zobowiązanie rozłożyć na raty. Co warte podkreślenia, windykatorzy działają w imieniu wierzyciela i nie mają większych praw niż on sam.

W sytuacji, kiedy postępowanie windykacyjne nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, kolejnym i zarazem ostatnim etapem wyegzekwowania długu jest egzekucja komornicza. Prowadzona jest przez komornika sądowego, który ma już znacznie szerszy zakres uprawnień. Przykładowo, w przeciwieństwie do windykatora, może wejść do domu dłużnika, zasięgnąć informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji od osób nieuczestniczących w postępowaniu, a nawet przejąć jego mienie.

Ważne – wszystkie koszty związane z postępowaniem sądowym pokrywa dłużnik

Niektórzy pożyczkobiorcy decydują się na sprzedaż posiadanych rzeczy materialnych, które zostały zajęte przez komornika. Warto pamiętać, że za takie działanie można iść nawet do więzienia. Nie warto zatem doszukiwać się sposobu, jak oszukać komornika i nakazy sądowe. Najlepszym rozwiązaniem jest jak najszybsze wyjście z długu, czyli spłacenie go.