Prolongata terminu płatności czyli przedłużenie spłaty pożyczki i kredytu

Jeśli w trakcie okresu kredytowania nasza sytuacja finansowa niekorzystnie się zmieniła, warto sięgnąć po prolongatę kredytu. To możliwość przesunięcia terminu regulacji zadłużenia. Oferują ją zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe. Prolongata pożyczki zależy od naszej sytuacji finansowej. Jak ubiegać się o odroczenie terminu płatności?

Co to jest prolongata?

Prolongata oznacza możliwość wydłużenia czasu np. regulacji płatności. Może być ona związana z kredytem bankowym lub pożyczką online. Warunki prolongaty muszą zostać ustalone i zaakceptowane przez obie strony transakcji.

Pamiętajmy, że prolongata jest płatna. Jej koszt będzie zależał od tego czy przedłużamy termin spłaty całości kredytu lub pożyczki, czy tylko jej części. O wszelkich kosztach związanych z zawieszeniem spłaty zostaniemy poinformowani przez naszego wierzyciela. Informacje o kosztach prolongaty znajdziemy też w umowie, którą wcześniej podpisaliśmy.

Prolongata spłaty kredytu – gdzie się o nią ubiegać?

Osoby, których zdolność kredytowa w ostatnim czasie się pogorszyła, mogą ubiegać się o prolongatę kredytu. Jak to zrobić? Na początek warto skontaktować się z naszym kredytodawcą. Powie on, jakie mamy możliwości i czy przedłużenie terminu płatności w naszej sytuacji jest możliwe. Pamiętajmy, że nie każdy bank oferuje takie rozwiązanie. Prolongować możemy:

 • kredyt gotówkowy;
 • kredyt hipoteczny;
 • kredyt studencki;
 • kredyt budowlany.

Wybierając długi okres kredytowania nigdy nie wiemy, czy po drodze nie spotkają nas problemy finansowe. Warto wtedy rozważyć prolongatę kredytu. Niestety to, czy bank pozwoli nam zawiesić spłatę zadłużenia, zależy od naszej historii kredytowej.

Jak wygląda odroczenie terminu płatności pożyczki?

Nie tylko kredyt możemy prolongować. Firmy pozabankowe oferujące szybkie pożyczki również dają nam taką możliwość. Musimy o nią jednak zapytać naszego pożyczkodawcy, gdyż tak jak w przypadku prolongaty kredytu, nie każda firma ją oferuje.

Aby ubiegać się o prolongatę niezbędny jest kontakt z naszym wierzycielem. Musi on ocenić naszą sytuację finansową oraz sprawdzić, czy nie zalegamy z płatnościami. Niestety nawet jedna niezapłacona rata może sprawić, że odroczenie spłaty pożyczki nie będzie możliwe. Jeśli jednak pożyczkodawca uzna, że jesteśmy rzetelnymi klientami i przesunięcie terminu spłaty będzie dla nas korzystne, musimy ustalić z nim nowe warunki transakcji. Zmianie ulegnie okres kredytowania oraz wysokość opłat za pożyczkę.

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu – jak go napisać i do kogo skierować?

Prolongata płatności kredytu czy pożyczki musi zostać zawarta na piśmie. W tym celu należy sporządzić wniosek o zawieszenie spłaty kredytu. Swój zamiar warto też wcześniej uzgodnić z przedstawicielem firmy, z którą podpisaliśmy umowę. Wniosek o prolongatę terminu płatności należy skierować do wierzyciela. W dokumencie powinny się znaleźć:

 • dane wierzyciela;
 • dane dłużnika;
 • informacje dotyczące wziętego kredytu;
 • pierwotny termin spłaty zadłużenia;
 • nowy termin regulacji długu;
 • argumentacja naszego wniosku;
 • podpis;
 • załączniki potwierdzające trudną sytuację finansową.

Aneks do umowy – czemu służy?

Wszelkie zmiany, których chcemy dokonać w związku z zawartą umową kredytu czy pożyczki, powinny zostać odnotowane. Możemy je wprowadzić do starej umowy za pomocą aneksu. To dokument, który może zmienić wcześniejsze postanowienia, dodać nowe lub je uchylić.

W aneksie powinni zostać zawarte dane kontrahentów, nowe postanowienia dotyczące transakcji pieniężnej (np. nowy czas spłaty pożyczki lub jej koszt po uwzględnieniu prolongaty). W aneksie możemy uwzględnić również ubezpieczenie kredytu, jeśli wcześniej z niego nie korzystaliśmy. Co ważne, jeśli umowa została sporządzona w formie aktu notarialnego, aneks również powinien przyjąć taką formę.

Jeśli nie chcemy zaprzątać sobie głowy dodatkowymi dokumentami związanymi z prolongatą kredytu, warto po prostu uregulować płatność na czas. Jeśli zabraknie na ten cel pieniędzy w domowym budżecie, przyda nam się do tego poduszka finansowa. Niestety nie każdy gromadzi pieniądze na awaryjne wydatki.