Rozdzielność majątkowa po ślubie – jak ją ustanowić w trakcie małżeństwa?

Co to jest rozdzielność majątkowa? To możliwość podziału majątku na dwie równe części w wyniku podpisania intercyzy. Rozdzielność majątkowa po ślubie w przypadku posiadania przez naszego małżonka zadłużenia może pomóc nam uzyskać kredyt czy pożyczkę. Jak zrobić rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa? Wystarczy zgłosić się do notariusza. Jeśli nasz partner nie wyraża zgody na podział małżeństwa, powinniśmy złożyć wniosek o rozdzielność majątkową w sądzie.

Co to jest rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa to możliwość podziału majątku małżeństwa. Podział następuje w wyniku podpisania intercyzy, czyli aktu notarialnego. Aby intercyza zaczęła obowiązywać, należy wcześniej przygotować specjalne dokumenty, następnie stworzyć umowę. Akt notarialny określa co dokładnie należy do każdego z małżonków. Rozdziela także ich majątek na dwie równe części, co może mieć negatywny skutek w momencie ubiegania się o kredyt czy pożyczki chwilówki online.

Aby intercyza mogła zostać stworzona, potrzebne są:

 • akt zawarcia małżeństwa;
 • potwierdzenie pełnej zdolności do czynności prawnych obu stron;
 • zgodność obu stron do zawarcia rozdzielności majątkowej.

Rodzaje rozdzielności majątkowej

Wyróżnia się dwa rodzaje rozdzielności majątkowej:

 1. rozdzielność majątkowa umowna – akt notarialny, który dobrowolnie zostanie podpisany przez obie strony zgadzające się na notarialny podział majątku;
 2. rozdzielność majątkowa przymusowa – ma miejsce wtedy, gdy jeden z małżonków nie wyraża zgody na podział majątku małżeństwa. Powodem, który doprowadza do przymusowego podziału majątku jest np.
 • różnego rodzaju nałogi;
 • alkoholizm;
 • niegospodarność;
 • brak pomocy w pomnażaniu posiadanego majątku.

Jak zrobić rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa?

Bywa, że osoby będące po ślubie chcą podzielić swój majątek. Jak zrobić rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa? Jeśli obie strony podjęły taką samą decyzję, należy udać się do notariusza. Ważne jest to, aby mieć wcześniej przygotowane dokumenty potrzebne do zawarcia intercyzy, m.in. akt zawarcia małżeństwa. Po tym, gdy notariusz przygotuje intercyzę, należy ją podpisać.

Rozdzielność majątkową można zawrzeć jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Procedura wygląda bardzo podobnie do tej, którą przeprowadza się po ślubie.

Kiedy podjąć decyzję o rozdzielności majątkowej po ślubie?

Po zawarciu małżeństwa wspólny majątek rozdziela wiele osób. Kiedy podjąć taką decyzję i czym powinna zostać podyktowana? Istnieje kilka powodów, które przemawiają za rozdzielnością majątkową. Są to:

 • zaniedbanie wspólnego majątku przez partnera;
 • zatrzymywanie majątku przez partnera tylko dla siebie;
 • inwestycja partnera w ryzykowny biznes;
 • zadłużenie małżonka, a przy tym chęć starania się o pożyczkę ;
 • wyjazd współmałżonka za granicę bez oznaki życia.

Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. Jeśli mamy więc plany co do naszej części majątku, musimy poczekać na termin ustanowienia podziału dorobku.

Ile kosztuje rozdzielność majątkowa?

Intercyza zawarta przez przyszłych małżonków jest tańsza niż ta, zawarta już po ślubie. Zatem ile kosztuje rozdzielność majątkowa? Koszt podziału majątku zależny jest od jego ogólnej wartości. Przyjmuje się jednak, że za ustanowienie podziału majątku u osób będących jeszcze przed ślubem notariusz weźmie 400 zł. Do tego dochodzą dodatkowe koszty: 23 proc. podatku VAT oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

Rozdzielność majątkowa po ślubie to koszt zależny od łącznej wartości majątku, którego dotyczy akt notarialny. Do wartości majątku do 3 tys. zł, taksa (maksymalna kwota, jaką może za swoją usługę pobrać od nas notariusz) wynosi 100 zł. Powyżej 3 tys. zł sumy są znacznie wyższe, dodatkowo wlicza się jeszcze podatek.

Jak napisać wniosek o rozdzielność majątkową?

Jeśli nasz małżonek nie wyraża zgody na to, aby podzielić wspólny majątek, notariusz nie będzie w stanie nam pomóc. W takiej sytuacji powinniśmy samodzielnie napisać wniosek o rozdzielność majątkową i skierować go do sądu.

Wniosek o rozdzielność majątkową powinien zostać napisany według poniższych wskazówek:

 1. Wybór sądu, do którego kierujemy wniosek (powinien to być sąd rejonowy właściwy dla ostatniego wspólnego adresu zamieszkania małżonków;
 2. Wskazanie powoda;
 3. Określenie pozwanego;
 4. Napisanie żądania, aby sąd ustanowił rozdzielność majątkową;
 5. Uzasadnienie naszego żądania (powód, dla którego wnosimy o podział majątku;
 6. Załączniki (dokumenty pomocne w sprawie, które w oryginale należy dostarczyć do sądu);
 7. Podpis.

Rozdzielność majątkowa – skutki

Decyzja o rozdzielności majątkowej niesie za sobą pewne konsekwencje. Pozytywną stroną podziału majątku jest pozbycie się odpowiedzialności za dług ciążący na naszym małżonku. Nasza historia kredytowa jest więc nadal pozytywna i bez problemu możemy ubiegać się o kredyt w banku czy pożyczkę w instytucji pozabankowej, wykazując niezależność finansową.

Musimy jednak pamiętać, że wnioskując o dużą kwotę pożyczki, nasz wniosek może zostać odrzucony. To przez to, że bank przy ustalaniu naszych finansowych możliwości brałby pod uwagę łączne zarobki rodziny, a po rozdzielności majątku bierze tylko nasze. Mogą być one niewystarczające do tego, aby otrzymać żądaną kwotę pożyczki.

Rozdzielność majątkowa a długi w firmie małżonka

Posiadanie przez naszego małżonka przedsiębiorstwa może przynieść nam korzyści. Sytuacja komplikuje się w momencie, kiedy firma ta wpada w spiralę zadłużenia. Rozdzielność majątkowa a długi w firmie naszego małżonka to temat pełen kontrowersji. Głównie dlatego, że jeśli nie dokonamy rozdzielności majątku, będziemy za powstały dług odpowiedzialni. Jeśli jednak dokonaliśmy podziału majątku przed powstaniem zadłużenia, obowiązek jego spłaty leży wyłącznie po stronie naszego męża czy żony.

Jeśli nasz małżonek zaciągnął kredyt na firmę czy pożyczkę posiadając wspólnotę majątkową i zrobił to bez naszej zgody, jesteśmy za ten dług odpowiedzialni. Zadłużenie może zostać spłacone z otrzymywanych przez nas dochodów, które może zająć komornik prowadząc postępowanie egzekucyjne. Będzie nam więc trudno stworzyć poduszkę finansową, stanowiącą awaryjną pulę pieniędzy.