Zawezwanie do próby ugodowej – przerwanie biegu przedawnienia?

Zawezwanie do próby ugodowej to forma postępowania sądowego, która daje szansę na porozumienie się wierzyciela i dłużnika. Dokument ten dotyczy wyłącznie pożyczki prywatnej. Pisemna ugoda między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą powinna zawierać m.in. datę i miejsce sporządzenia dokumentu, treściwy i dokładny opis sporu, a także podpis wierzyciela.

Czym jest zawezwanie do próby ugodowej?

Zawezwanie do próby ugodowej to forma postępowania sądowego, w którym jedna strona wzywa drugą do zawarcia porozumienia. Najczęściej sytuacja dotyczy wierzyciela oraz dłużnika. Należy pamiętać, że zawezwanie do próby ugodowej nie może dotyczyć np. pożyczki chwilówki. Przy próbie porozumienia pod lupę brane są roszczenia finansowe dotyczące pożyczki prywatnej. W wyniku przystąpienia do próby ugodowej, tym samym zawarcia w wyniku rozmów ewentualnego porozumienia, dłużnik zobowiązany jest do spłaty należności. Dokonuje tego na podstawie ustalonych z pożyczkodawcą zasad oraz po upływie nowego okresu kredytowania.

Zawezwanie do próby ugodowej – przerwanie biegu przedawnienia

Zawezwanie do próby ugodowej pozwoli wierzycielowi odzyskać swoje pieniądze. Pożyczkobiorca z kolei dostaje szansę na spłatę długu na nowych, korzystniejszych zasadach. Warto pamiętać o tym, że nawet jeśli nie podejmiemy próby negocjacji z wierzycielem, przedawnienie długu, na które być może liczyliśmy, będzie liczone od nowa. Wystarczy, aby sąd orzekł, że doszło do próby porozumienia się. W tym przypadku zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego musi upłynąć kolejne 10 lat, aby nasze zadłużenie zostało anulowane. Warto więc od razu podjąć próbę negocjacji i wpłynąć na warunki zawartej wcześniej umowy pożyczkowej.

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej – co zawiera?

Aby próba ugodowa doszła do skutku, wniosek o zawezwanie do niej powinien zostać złożony do sądu właściwego dla przeciwnika. Jakie elementy powinny się w nim znaleźć?
  • data i miejsce sporządzenia dokumentu;
  • pełna nazwa sądu, do którego kierowany jest wniosek;
  • dane osobowe stron sporu, czyli zarówno dłużnika, jak i wierzyciela;
  • treściwy i dokładny opis sporu;
  • wartość roszczenia sporu;
  • uzasadnienie wniosku;
  • podpis wierzyciela.

Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej

Składając wniosek o zawezwanie do próby ugodowej należy pamiętać, że należy za niego zapłacić. Opłata od zawezwania do próby ugodowej zależy od wartości roszczenia. Jeśli nie przekracza ono 10 000 zł, za złożenie dokumentu zapłacimy jedynie 40 zł. Za wniosek dotyczący zadłużenia przekraczającego 10 000 zł zapłacimy 300 zł.

Jak przebiega postępowanie pojednawcze?

Postępowanie pojednawcze rozpoczyna się od spotkania dłużnika i wierzyciela przed sądem. Nikt nie jest zmuszony do udziału w spotkaniu, a zadaniem sądu jest czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem i ustalenie, czy ugoda zawarta w wyniku pertraktacji jest zgodna z prawem. Co ważne, proces postępowania pojednawczego wymaga tylko jednego posiedzenia. Jest to więc mniej kosztowna metoda dochodzenia do porozumienia w porównaniu do wytoczenia powództwa. Jednocześnie zajmuje też mniej czasu. Ugoda, która zawarta jest zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego stanowi tytuł egzekucyjny. Gdy sąd nada jej klauzulę wykonalności, wierzyciel może skierować sprawę do komornika. Ten wykonując swoje obowiązki przejmuje ruchomość lub nieruchomość dłużnika. Przejęte przedmioty licytuje i z pozyskanych pieniędzy spłaca dług. Jeśli jesteśmy świadomi zadłużenia już na jego początkowym etapie, gdy dostaliśmy pierwszy monit lub naszą sprawą zajął się windykator, warto szybko zareagować.

Jak napisać zawezwanie do próby ugodowej?

Decydując się na stworzenie wniosku o zawezwania do próby ugodowej należy pamiętać, aby zawrzeć w dokumencie podane wyżej informacje. Należy również mieć na uwadze to, że wniosek nie wymaga szczegółowego opisania przedmiotu sprawy. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy poprawnie sporządzamy dokument, możemy skorzystać z pomocy radcy prawnego. Darmowe porady prawne dostępne są dla każdego bez wychodzenia z domu. Istnieją specjalne strony internetowe, poprzez które możemy wysłać formularz zawierający nasze pytanie lub prośbę. Specjaliści bardzo szybko na nie odpowiedzą.

Wybierz kwotę pożyczki

1000 ZŁ

Na ile chcesz pożyczyć?

1 M-C

Porady pożyczkowe

Czym jest pożyczka bez dochodu?

Czym jest pożyczka bez dochodu?

Pożyczka bez dochodu to kredyt, który oferują firmy pożyczkowe działające online. Pożyczkobiorca nie musi wskazywać źródła pochodzenia dochodu. Ważne, aby był on regularny i na tyle duży, abyśmy bez problemu spłacili pożyczkę.

Co to jest monit?

Co to jest monit?

Monit to wezwanie do zapłaty, które ma nakłonić nas do uregulowania zaległej pożyczki czy kredytu. Może występować w formie listu poleconego, wiadomości e-mail czy SMS, a także rozmowy telefonicznej. Celem otrzymania monitu jest podjęcie współpracy z pożyczkodawcą, który pomoże ustalić nam nowe warunki spłaty zadłużenia.