Jak sprawdzić siebie w KRD?

Krajowy Rejestr Długów, czyli pierwsze polskie biuro informacji gospodarczej, umożliwia sprawdzenie siebie w bazie dłużników. By tego dokonać, należy przejść przez kilka etapów. Pierwszym z nich jest wejście na stronę internetową KRD BIG oraz założenie konta. Jak wyglądają kolejne kroki?

Krajowy Rejestr Długów – co to jest?

Krajowy Rejestr Długów to pierwsze polskie biuro informacji gospodarczej, które rozpoczęło swoją działalność 4 sierpnia 2003 roku. Podstawę działania KRD stanowi Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Celem KRD BIG jest zbieranie, gromadzenie i udostępnianie danych odnośnie do sytuacji finansowych osób prywatnych, które trafiły do bazy na przykład za niespłacenie zaciągniętej pożyczki bez zaświadczeń o dochodach. Od 14 czerwca 2010 roku z usług KRD BIG możliwość korzystania mają nie tylko wszystkie podmioty gospodarcze, ale również osoby fizyczne, samorządy, administracja oraz sektor mieszkaniowy. KRD jest więc źródłem wiedzy odnośnie do dłużników, podobnie jak Biuro Informacji Gospodarczej.

Jak sprawdzić siebie w KRD?

Weryfikacja danych w KRD BIG umożliwia dłużnikowi monitorowanie swojej sytuacji finansowej. Osoba, której celem jest sprawdzenie swojej obecności w Krajowym Rejestrze Długów, może tego dokonać w kilku krokach:
 • należy wejść na stronę KRD BIG,
 • następnie wybrać zakładkę Panel klienta,
 • kolejny etap to rejestracja na stronie,
 • po aktywacji konta, należy zalogować się na stronie KRD,
 • ponownie trzeba wybrać zakładkę Panel klienta,
 • następnie należy wybrać opcję Dla konsumenta,
 • kolejny etap to podanie numeru PESEL oraz hasła przypisanego do założonego konta,
 • następnie należy dokonać przelewu groszowego bądź wysłać skan dowodu.
Jeżeli osoba, która chce sprawdzić swoją obecność w Krajowym Rejestrze Długów, wyśle skan dowodu, czas oczekiwania na zatwierdzenie wpisanych danych wynosi ok. 24 godzin. Dokonanie przelewu na 1 grosz ogranicza ten czas do kilku minut. Po zatwierdzeniu danych, sprawdzający może przejść do kolejnych etapów. Należy wybrać przycisk Sprawdź mój PESEL. Po kilku minutach raport powinien być gotowy. Znajdzie się on w zakładce Raporty, w menu głównym. Każdy ma możliwość sprawdzenia siebie w KRD bezpłatnie raz na 6 miesięcy. Raz na pół roku może również pobrać informacje odnośnie do tego, kto dokonał weryfikacji jego danych.

Jak sprawdzić kogoś w KRD?

Sprawdzenie kogoś w KRD odbywa się na takich samych zasadach jakie mają miejsce przy weryfikacji swoich danych. Jak tego dokonać krok po kroku?
 • krok pierwszy:należy wejść na stronę KRD i wybrać zakładkę Panel klienta,
 • krok drugi: trzeba zarejestrować się na stronie internetowej KRD BIG,
 • krok trzeci: wybór opcji Dla konsumenta,
 • krok czwarty: należy zalogować się do stworzonego konta,
 • krok piąty: niezbędne jest wykonanie przelewu groszowego bądź wysłanie skanu dowodu.
Po potwierdzeniu danych, możliwa jest weryfikacja informacji odnośnie do danego podmiotu.

Ile kosztuje sprawdzenie danych w KRD?

Weryfikacja danych odnośnie do danego podmiotu w Krajowym Rejestrze Długów wiąże się z drobnymi opłatami.
 • rejestracja-0 zł,
 • sprawdzenie siebie raz na 6 miesięcy-0 zł,
 • sprawdzenie, kto pobrał nasze dane z bazy- 0 zł,
 • sprawdzenie danych częściej niż raz na pół roku-6,90 zł,
 • sprawdzenie firmy w KRD-249 zł.

Jak sprawdzić firmę w KRD BIG?

Krajowy Rejestr Długów oferuje usługę, którą można znaleźć w zakładce Sprawdź wiarygodność firmy. Umożliwia ona weryfikację danego przedsiębiorstwa pod kątem jego płynności finansowej. Taka opcja stanowi dobre rozwiązanie, jeśli pojawiła się możliwość współpracy z nową firmą. By sprawdzić firmę w KRD BIG, należy:
 • wejść na stronę KRD,
 • dokonać rejestracji na stronie KRD BIG,
 • po akceptacji podanych danych, należy pobrać raport dotyczący danej firmy.
Osoba sprawdzająca firmę w bazie KRD otrzyma zarówno pozytywne jak i negatywne dane na temat danego przedsiębiorstwa. By dokonać weryfikacji jego płynności finansowej, niezbędne będzie posiadanie numeru NIP firmy.

KRD BIG-uprawnienia konsumentów i przedsiębiorców

W bazie dłużników, oprócz sprawdzania danego podmiotu, zarówno konsumenci jak i przedsiębiorcy mogą skorzystać z kilku innych opcji. Osoby fizyczne mają możliwość:
 • pobierania raportów dotyczących siebie i kogoś,
 • monitorowania kontrahentów,
 • dopisywania dłużników,
 • ochrony przed wyłudzeniem pieniędzy na swoje dane,
 • sprawdzenia, kto pobierał raport z bazy na ich temat,
 • powiadomienia o umieszczeniu wpisu w KRD.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą posiadają następujące uprawnienia:
 • mogą pobierać raporty o sobie i o innych,
 • mają możliwość monitorowania kontrahentów,
 • mogą dopisać dłużnika,
 • mogą przeprowadzić windykację na koszt zadłużonego,
 • mają możliwość sprawdzenia, kto pobierał raport o ich firmie,
 • mogą skorzystać z Programu Rzetelna Firma.
Koszt dopisania dłużnika do Krajowego Rejestru Długów to 89 zł.

Krajowy Rejestr Długów-jak usunąć wpis?

Osoba fizyczna bądź przedsiębiorca, który znalazł się w bazie KRD, nie może tak po prostu usunąć wpisu z rejestru. By dane odnośnie do danego podmiotu przestały widnieć w KRD BIG, należy uregulować posiadane zobowiązanie finansowe. Wtedy to wierzyciel, który zgłosił dłużnika do KRD, ma obowiązek usunięcia danych na jego temat z rejestru. Musi tego dokonać w terminie max. 14 dni, licząc od dnia spłaty zobowiązania finansowego. Jeżeli wierzyciel okaże się osobą nierzetelną i nie podejmie się takiego działania, grozi mu kara grzywny w wysokości 30 000 zł. Kolejnym sposobem na wykreślenie danych dłużnika z bazy KRD jest zbycie zobowiązania przez obecnego wierzyciela. Może tego dokonać za pośrednictwem cesji wierzytelności. Nazwisko dłużnika zostanie usunięte z bazy w ciągu 14 dni, jeżeli KRD zostanie poinformowane przez wierzyciela o zbyciu długu. Jeśli jednak nowy wierzyciel zgłosi się do KRD z prośbą aktualizacji informacji, dane nie zostaną usunięte. Dane dotyczące dłużników mogą również zostać usunięte przez KRD w przypadkach określonych w art. 31 pkt. 2-8 Ustawy o udostępnianiu danych gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Ostatnim sposobem na wykreślenie danych z bazy KRD jest upływ czasu. Informacje zostają usuwane po 3 latach od ich ostatniej aktualizacji, ale nie wcześniej niż 10 lat od momentu ich przekazania przez wierzyciela. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku przedawnienia długu. Przedawnienie chwilówki następuje po upływie 10 lat.

Krajowy Rejestr Dłużników-za co można trafić do KRD?

KRD BIG gromadzi dane dotyczące nierzetelnych dłużników, którzy nie uregulowali swojego zobowiązania w terminie określonym w umowie. Do bazy dłużników mogą trafić osoby zalegające z płatnościami za:
 • niespłacone chwilówki i pożyczki długoterminowe,
 • brak spłaty za zaciągnięte kredyty,
 • brak uregulowania opłat za faktury,
 • nieuiszczenie opłat za rachunki: woda, prąd, usługi telekomunikacyjne, itp.,
 • brak zapłaty za czynsz,
 • nieuregulowanie alimentów,
 • niezapłacone mandaty,
 • nieuregulowane opłaty urzędowe.
Do bazy KRD trafiają osoby prywatne oraz przedsiębiorcy, którzy posiadają niespłacone zobowiązania finansowe:
 • z tytułu umowy o kredyt konsumencki oraz umów określonych w art. 1871 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeksu postępowania cywilnego,
 • kwota zadłużenia wynosi min. 200 zł w przypadku osoby prywatnej,
 • kwota zadłużenia jest równa min. 500 zł w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,
 • wymagalne min. 60 dni od momentu upływu terminu spłaty.